Aangepast Bewegingsonderwijs in de methode ‘Bewegen Samen Regelen’

Voor de Bewegingsonderwijsmethode ‘Bewegen Samen Regelen’ is uitgeverij Stipp bezig om met de expertise van de bewegingsonderwijzers in de ambulante dienstverlening vanuit De Twijn in Zwolle een lessenserie samen te stellen. In deze lessenserie moet duidelijk worden op welke manier de activiteiten aangepast kunnen worden aan de specifieke beperkingen van de de betreffende kinderen.

Ik fotografeer en film in de bewegingsonderwijslessen op basis van de samengestelde leskaarten. De aanpassingen in de lessituatie, door middel van materiaal of hulpverlenen/ondersteunen, worden daarbij even extra belicht.

Het beeldmateriaal bekijk ik, samen met de deskundigen en wij screenen de duidelijkheid en de bruikbaarheid.

Omwille van de privacy kan ik de foto’s van de betreffende kinderen en de aanpassingen  niet op mijn website vertonen. Wel enkele algemene plaatjes van de situaties…

no images were found