Fotoreportage Stichting KIDS – Zwolle

Stichting KIDS-Zwolle heeft mij gevraagd om een foto-impressie te maken van het aanbod van bewegingsactiviteiten. (Om privacy-redenen heb ik een beperkt aantal foto’s gekozen waar de kinderen niet erg ‘prominent’ in beeld zijn!) 
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/ap.kruiswijk%40gmail.com/album/%27Kids%27?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Stichting Kids-Zwolle heeft voor verschillende categorieën kinderen die buiten het regulier sportaanbod vallen een aanbod van bewegingsactiviteiten. Kidsclub, Sport Extra en ClubExtra zijn clubverbanden waarin deze kinderen kunnen genieten van sport- en beweegaanbod.