Teambijeenkomst PCBO De Ceder in Veenendaal

Het team van de basisschool ‘De Ceder’ in Veenendaal stond een dag stil bij de onderwerpen als ‘Ouderbetrokkenheid’ en ‘Dynamiek’ in het team met name t.a.v. het geven en ontvangen van (kritisch-constructieve..) feedback en wat daar zoal voor nodig is..?!

Directeur Conny Rebergen en ik hebben elkaar een keer ontmoet tijdens de opleiding “Leidinggeven II”. Conny vroeg mij, in samenspraak met haar ‘Actieteam Groepsdynamica’ om een soortgelijk programma aan te bieden t.b.v. haar team.

De Ceder

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar

Samen met teamcoach Robert van den Berg zijn we gestart met het prachtige concept van de ‘Voor-Elkaar-Door-Elkaar-lunch’. Hierbij komen het voeren van een goede dialoog, het zorg dragen voor je collega’s en – n.a.v. het resultaat – reflecteren en geven van gepaste feedback in een plezierige en vooral ‘smakelijke’ context naar voren. Daarna volgt een vrije variant op “Over de streep” als warming up voor het verdere middagprogramma.

Met het bouwen van een object m.b.v. bamboestokken worden kernwaarden  gesymboliseerd zoals ‘ieder kind tot zijn/haar grote hoogte brengen’, ‘een stabiele evenwichtige basis bieden’ en ‘het helpen ontwikkelen tot een mooi mens’.

Tijdens dit bouwen werd er door ieder teamlid een toebedeelde kwaliteit (extra..!) ingezet óf een toegewenst ontwikkelpunt aangegrepen om in deze context alvast te oefenen.