Uitgave activiteitenbundel NASPA (naschools sportaanbod)

Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:

Error 404 (Not Found)!!1

404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/ap.kruiswijk%40gmail.com/album/%27Naspa%27?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Met heel veel plezier en trots kreeg ik uit handen van de mede-samenstelster Marijke de Groot een exemplaar van een bundeling spelactiviteiten. De spelsituaties zijn geschikt voor plekken waar naschools sportaanbod plaatsvindt. Ik heb de fotoreeksen mogen maken en meegeholpen met het ‘voorsorteren’ bij de redactie hiervan.

Via de fotoreeks moet eigenlijk al direct veel van de benodigde informatie helder zijn om de activiteit goed aan te kunnen bieden.

De activiteiten zijn ontstaan vanuit de wens om BallSkills (balvaardigheden) op uitdagende en speelse wijze aan te leren. BallSkills ten behoeve van veel verschillende sportspelen als volleybal, hockey, handbal maar ook racketspelen als tafeltennis, badminton of tennis.

De bedoeling is dat deze activiteiten via een digitaal platform bereikbaar en beschikbaar worden voor een ieder die er mee wil werken.

Zie ook Bewegen Samen Regelen ; Sportservice Zwolle en SLO bewegingsonderwijs